ติดต่อเรา  
  นายบัณฑิต หมื่นเรือคำ (ประธานมูลนิธิ ดิ อาร์ค)
247 หมู่ 8. บ้านวังธาร ตำบลลวงเหนือ
อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.088  547  7393
       094  991  9499


 

ช่องทางบริจาค


Copyright © 2017 thearkth.org, All rights reserved